Kulturstiftung Hohenlohe
22.08. - 01.09.2024
Kloster Schöntal
In memoriam an Professor Petru Munteanu

12.2008

Programm:

1. Auswahlprüfung

G. Ph. TELEMANN : Fantasie für Violine solo Nr. 12, a-Moll

W. A. MOZART : Konzert D-Dur KV 211 (1. Satz mit Kadenz)

H. WIENIAWSKI : Caprices op. 18 Nr.

2. Auswahlprüfung

W. A. MOZART : Sonate G-Dur KV 301

H. WIENIAWSKI : Polonaise de concert D-Dur op. 4

J. BRAHMS : Ungarischer Tanz Nr. 21, E-Dur

Finale

H. WIENIAWSKI : Konzert Nr. 2 d-Moll op.22